”Vi skola äga, som om vi inte ägde, och dock vore i besittning av alla ting”

”Vi skola äga, som om vi inte ägde, och dock vore i besittning av alla ting”

SVENSKA QUOTES

Relaterade bilder: