”Var där för andra, men lämna aldrig dig själv”

”Var där för andra, men lämna aldrig dig själv”

”Var där för andra, men lämna aldrig dig själv”

SVENSKA QUOTES

Relaterade bilder: