”Var där för andra, men lämna aldrig dig själv”

”Var där för andra, men lämna aldrig dig själv”

”Var där för andra, men lämna aldrig dig själv”

SVENSKA QUOTES