”Vad en människa inom sig är, återspeglas i det yttre!”

”Vad en människa inom sig är, återspeglas i det yttre!”

”Vad en människa inom sig är, återspeglas i det yttre!”

SVENSKA QUOTES