”Ett fönster av möjligheter kommer inte att öppnas av sig själv”

”Ett fönster av möjligheter kommer inte att öppnas av sig själv”

SVENSKA QUOTES

Relaterade bilder: