”Enkelhet är det ultimata raffinemanget”

”Enkelhet är det ultimata raffinemanget”

”Enkelhet är det ultimata raffinemanget”

SVENSKA QUOTES

Relaterade bilder: