”Detta står överallt: Låt ditt eget själv vara sanning”

”Detta står överallt: Låt ditt eget själv vara sanning”

”Detta står överallt: Låt ditt eget själv vara sanning”

SVENSKA QUOTES