”Den som blott ett ögonblick fullkomligt lämnar allt, den kommer att få allt!”

”Den som blott ett ögonblick fullkomligt lämnar allt, den kommer att få allt!”

”Den som blott ett ögonblick fullkomligt lämnar allt, den kommer att få allt!”

SVENSKA QUOTES

Relaterade bilder: