”Tur är en fråga om förberedelser inför möjligheter”

”Tur är en fråga om förberedelser inför möjligheter”

”Tur är en fråga om förberedelser inför möjligheter”

SVENSKA QUOTES