”Förstör aldrig en ursäkt med en ursäkt”

”Förstör aldrig en ursäkt med en ursäkt”

”Förstör aldrig en ursäkt med en ursäkt”

SVENSKA QUOTES

Relaterade bilder: